Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Adams Musical Instruments Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze winkels, fabrieken en website en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Adams Musical Instruments verzamelt via haar winkels, fabrieken en website persoonsgegevens van al haar klanten. Adams Musical Instruments is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Met onderstaande verklaring willen wij u duidelijk maken welke gegevens we van u bewaren, hoe wij hier mee omgaan en waar voor we ze gebruiken. Adams Musical Instruments is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • we je recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wat willen we van u weten?

Voor en achternaam: Wij spreken u het liefste met uw voornaam en achternaam aan.

Adres en woonplaats: Om uw bestelling te kunnen laten bezorgen, door de pakketdienst. En eventuele post naar u te versturen.

Telefoonnummer: Op het moment dat wij u willen spreken over uw bestelling, is het handig dat wij u snel persoonlijk te woord kunnen staan.

Betaalgegevens (IBAN): Wanneer u uw bestelling betaalt worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te koppelen.

IP-adres: Zodat we weten dat u en u alleen gebruik maakt van uw MyAdams account en wij u bericht kunnen geven als uw account op meerdere plaatsen wordt gebruikt als dit ongewenst is.

E-mail adres: U krijgt een e-mail van ons over uw bestelling, factuur en de producten die u bij ons koopt. We mailen met u als u vragen heeft over uw bestelling of problemen hebt met het plaatsen van een bestelling. Ook als u vragen over producten zullen wij reageren op het geregistreerde e-mailadres. Aanbiedingen en nieuwsbrieven ontvangt u ook per mail, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? U uitschrijven is zo gepiept: door simpelweg onder aan de mail van de nieuwsbrief of aanbieding op de link te klikken voor het uitschrijven van de nieuwsbrief en/of aanbieding e-mails. Ook kunt u in uw MyAdams account selecteren welke informatie u wel of niet wilt ontvangen van ons.

Waar gebruiken we het voor?

Klantenservice: Wij proberen zo veel mogelijk informatie die ons geeft te bundelen en te verwerken zodat wij u op de beste manier kunnen helpen.

Geregistreerd Account: In uw MyAdams account staan persoonlijke gegevens van u. Naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en inloggegevens. Dit is zeer handig voor u en ons dan hoeft u niet telkens weer uw gegevens in te voeren. Ook bewaren wij gegevens van uw eerdere bestellingen zodat wij u sneller kunnen helpen.

Nieuwsbrieven: U kunt u aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. Voor de inhoud van persoonlijke nieuwsbrieven en aanbiedingen checken we wat u heeft besteld en welke artikelen u heeft bekeken. Aan de hand van deze informatie weten we ongeveer wat u leuk vindt en wat mogelijk interessant is voor u. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven kan zeer eenvoudig, door simpelweg onder aan de mail van de nieuwsbrief of aanbieding op de link te klikken voor het uitschrijven van de nieuwsbrief en/of aanbieding e-mails. Ook kunt u in uw ‘MyAdams-account’ selecteren welke informatie u wel of niet wilt ontvangen van ons.

Reviews: U kunt andere klanten helpen met uw reacties en reviews. Door uw ervaring te delen geeft u anderen een beter beeld van het product of dienst dien wij aan u geleverd hebben. Alle reviews die u schrijft worden opgeslagen in uw MyAdams account. Zodat u deze ten alle tijden kunt inzien.

Verbeteringen: We willen de inhoud en lay-out van onze website verbeteren, het liefst toegespitst op de individuele bezoeker. Dagelijks versturen wij een behoorlijk aantal pakketten en af en toe gaat er wel eens iets mis, of kan het veel beter. Daarom bewaren wij al de communicatie die u met ons heeft gehad en analyseren wij deze zodat wij u de keren daarna beter van dienst kunnen zijn. Verder kunnen we uw leesgedrag analyseren en content maken die bij uw wensen past. Die doen we door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s en het klikken op links of afbeeldingen. Natuurlijk gaan wij altijd netjes met uw gegevens om. Soms voert een ander deze check voor ons uit. Die houdt zich dan ook aan de privacy regels.

Acties: Wanneer wij win acties houden willen wij natuurlijk wel dat de winnaar zijn beloofde prijs krijgt. Daarom is het belangrijk dat wij de gegevens van alle deelnemers opslaan zodat we ook de winnaar kunnen benaderen en de deelnemers eventueel kunnen vragen wat zij van de actie vonden.

Advies op maat: Iedere klant willen wij zo goed mogelijk helpen en adviseren bij de keuze voor een instrument of product van ons. Daarom leren wij u graag goed kennen. Door gebruik te maken van cookies verzamelen wij informatie die ons hierbij helpt.

Fraudepreventie: Het liefst vertrouwen we alles en iedereen, maar helaas wordt er ook wel eens misbruik gemaakt van dat vertrouwen. Daarom moeten we soms klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. En als het heel verdacht is zijn we ook verplicht dit aan overheidsinstanties te melden.

Reclame: Naast de informatie op de website kunt u ook per email, telefoon en/of post op de hoogte gebracht van onze nieuwe producten en diensten. Wanneer u dergelijke mailingen of telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Indien u geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken via het Bel-me-niet-register. Adams Musical Instruments kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zal contact met u opgenomen worden alvorens de gegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u de kans te bieden deelname te weigeren.

Worden u gegevens aan derden verstrekt?

We kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren op het juiste adres. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we u persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van u interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Adams Musical Instruments. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Wat gebruiken wij om deze gegevens te beschermen?

Adams Musical Instruments hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Adams Musical Instruments heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Adams Musical Instruments tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Zodat niemand stiekem met u meekijkt.

We slaan uw gegevens op in verschillende databases binnen de Europese Unie. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van uw bestelling.

Dit klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Camerabeelden van onze vestigingen bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we u gegevens alleen, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen gegevens voor interne rapportages. U moet zelf ook de facturen van uw aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld uw garantie verloopt.
 • Wanneer we uw product door Adams Musical Instruments laat repareren of vervangen, bewaren we uw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we u gegevens alleen, voor interne rapportages.
 • Alle overige correspondentie met klanten bewaren we 7 jaar. Ook wanneer u op een gegeven moment beslist om uw persoonsgegevens te verwijderen, bewaren we een registratie van deze verwijdering. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem?

Geen probleem. U kunt dit zelf doen via uw MyAdams account. Of u laat het ons weten per post of e-mail. Ook kun u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met u toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wie is de toezichthouder?

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

www.adams-music.com
[email protected]
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort
Nederland
0475-560700