Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Wat is EigenwijsNext

EigenwijsNext werkt op verschillende manieren aan de kunstzinnige en culturele vorming van de kinderen. Ze bieden zowel kinderen als leerkrachten een aantrekkelijk, handzaam en samenhangend pakket. De methode is gebaseerd op de langlopende leerlijnen van de SLO en de nieuwste methodische inzichten. De werkvormen, leerinhouden en didactische principes zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaringen. EigenwijsNext is onderwijskundig en pedagogisch ‘up to date’ en vertaalt recente wetenschappelijke inzichten naar de onderwijspraktijk.

Missie en visie
Kunst en cultuur voor alle disciplines binnen handbereik brengen voor alle kinderen op elk niveau: dát is ons grootste doel. EigenwijsNext richt zich op de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar en sluiten aan bij hun belevingswereld. Ze zijn sterk gericht op het bieden van professionele ondersteuning voor de groepsleraar.

EigenwijsNext focus:

  • het kind centraal
  • de leraar als bemiddelaar en coach
  • kunstzinnige en sociaal- emotionele ontwikkeling

Vraag hier een gratis proefabonnement aan