Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Het spelenderwijsorkest

Het Spelenderwijsorkest dicht de kloof tussen binnenschools onderwijs en buitenschools muziekonderwijs. Kinderen ervaren op school hoe leuk het is om muziek te maken, dan moet het ook mogelijk zijn om het samen muziek maken ook na schooltijd voort te zetten. Het begin is op school, maar het gaat na school verder! Hierbij gaat het vooral om het zelf ontdekken van muziek, bedenken van muziek en het samen spelen. Gelukkig gaan steeds meer koren, muziekverenigingen, muziekscholen, conservatoria, symfonieorkesten en Centra voor de Kunsten samenwerken en starten met Spelenderwijsorkesten.

Een Spelenderwijsorkest is geen vast begrip en kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Denk hierbij aan:

  • Kinderen die tijdens schooltijd kennis willen maken met diverse instrumenten en binnen een aantal lessen de eerste beginselen van een of meerdere instrumenten leren. Hierbij kunnen ook samenwerkingen worden aangegaan met lokale muziekpartners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een instrumentencarrousel of het leren samenspelen als een orkest.
  • Kinderen die als vervolg buitenschools verder willen op een muziekinstrumenten door lessen te gaan volgen bij een lokale muziekpartner. Hier kan ook de link worden gemaakt met een (lokaal) jeugdorkest.
  • Het vormen van een schoolorkest met kinderen die al een instrumenten bespelen samen met kinderen die zijn begonnen met het bespelen van een instrumenten naar aanleiding van de binnenschoolse muzieklessen en die op een instrument doorgaan met lessen.
  • Samen muziek maken is de basis van het Spelenderwijsorkest, dus alle andere creatieve vormen van samenspeelorkesten zijn mogelijk! Het gaat voornamelijk om de verbinding te leggen van binnenschools naar buitenschools muziekonderwijs. Het start op school en gaat na schooltijd verder.

Kinderen leren zo om samen muziek te maken op beginnersniveau, belangrijk hierbij is dat ze leren van en met elkaar!