Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Partner Méér muziek in de klas

Structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool in Nederland, dát is het doel van Méér Muziek in de Klas en daar scharen wij ons graag achter. Vandaar dat wij als partner projectmatige steun verlenen aan dit fantastische initiatief.

Lees hier hoe ook u kunt bijdragen: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/sponsor/

Bekijk de commercial met Koningin Máxima: